کارگاه

گام‌به‌گام

ترجمة ادبیات معاصر یونانی و فارسی

Εργαστήρι μετάφρασης

σύγχρονης περσικής & ελληνικής ποίησης

εν προόδω

باید که تنت را مشق دهی

آنچنان که مغزت را

در شبهای بی‌پایان

شبهای رنج‌آلود


آنگاه که تن آن دیگری کنارت نیست و 

می‌خواهد که باشد

یا کنارت نیست و

نمی‌خواهد که باشد


باید که تنت را مشق دهی

در نبود آن دیگری

باید که تنت را مشق دهی

مشق تنهایی


آنگاه که تن آن دیگری جایی دیگر است

در بستری دیگر

در کنار تنی دیگر

در سلولی دیگر


باید که تنت را مشق دهی

آنچنان که مغزت را

باید که تنت را مشق دهی

در برهوتاما من جز آنکه بتوانم دوستت داشته باشم، هیچ نمی‌خواهم. ی

Να το ασκείς το σώμα σου

όπως ασκείς το μυαλό σου

να το ασκείς τις νύχτες τις ατελείωτες

τις νύχτες με τους πόνους


όταν το άλλο σώμα δεν είναι δίπλα σου

παρά τη θέλησή του

κι όταν δεν είναι δίπλα σου

γιατί έτσι το θέλει


να το ασκείς το σώμα σου

στην απουσία του άλλου

να το ασκείς το σώμα σου

στη μοναξιά του


όταν το άλλο σώμα είναι αλλού

σε άλλο κρεβάτι

δίπλα σε άλλο σώμα

σε άλλο κελί


να το ασκείς το σώμα σου

όπως ασκείς το μυαλό σου

να το ασκείς το σώμα σου

στην ερημιάΜα, εγώ απ’ όλα πιο πολύ να σ’ αγαπάω θέλω.

ماریا پ. در سال ۱۹۶۹ در  روستای اپیروس به دنیا آمد. او ریاضیدان و معلم دبیرستان است. ماریا پ. اشعار و متون ادبی  کوتاه خود را در نشریات ادبی محلی منتشر کرده است. س

Η Μαρία Π. γεννήθηκε το 1969 σε ένα χωριό της Ηπείρου. Είναι μαθηματικός, καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει ποιήματα και μικρά πεζά σε λογοτεχνικά περιοδικά και εφημερίδες της επαρχίας.


حامیان / Υποστηρικτές